Naslovnica KORONA VIRUS Nove upute za odvijanje nastavnog procesa u školama KS

Nove upute za odvijanje nastavnog procesa u školama KS

376
0

(FENA) – Zbog trenutne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade izdalo je novo Uputstvo za odvijanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine.

Uputstvo je doneseno  na osnovu preporuka i naredbi kriznih štabova kao i Zavoda za javno zdravstvo KS, a u skladu sa smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije koronavirusom u školama KS.

Uvažavajući organizacionu autonomiju svake škole, data su pojedinačna uputstva za odvijanje  razredne nastave, produženog boravka, predmetne nastave, kao i upute za centre odnosno zavode i paralelne škole, te srednje škole.

U uputama je navedeno, između ostalog, da kombinovani model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave ostaje na snazi do 06. novembra. Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji dozvoljenih maksimalno  15 učenika, organiziraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.

Roditelji, odnosno staratelji, učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama.

Škole koje organiziraju rad produženog boravka isto čine u skladu sa epidemiološkim preporukama. Produženi boravak radi svaki nastavni dan u redovnom radnom vremenu.

Učenici predmetne nastave od V i/ili VI razreda, nastavu pohađaju po online modelu do  06.11.2020. godine.

Nastavni proces u centrima/zavodima će se organizirati u učionicama, uz obavezu trajanja nastavnog časa od 40 minuta. Centri/zavodi koji imaju internat, će nastaviti sa radom u skladu sa saglasnostima koje je dostavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS uz  pridržavanje epidemioloških mjera. Paralelne škole će izvoditi redovnu nastavu uz obavezu poštivanja donesenih epidemioloških mjera.

Učenici srednjih škola od I do IV razreda nastavu pohađaju po online modelu standardiziranom u Metodologiji realizacije online nastave do 06.11.2020. godine, uz optimalnu upotrebu audio i / ili video komunikaciju sa učenicima.

Praktična nastava u srednjim školama odvijat će se po online modelu. Izuzetno, ako je odvijanje praktične nastave moguće realizirati u školskim radionicama i kod poslodavaca pridržavajući se epidemioloških preporuka, uprava škole može donijeti posebnu odluku o istom.

Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju će organizirati nastavni proces u učionicama.

Srednja muzička škola će individualnu nastavu (instrument) realizirati u školi, dok će se stručno-teorijska nastava (solfeggio, muzička teorija, harmonija, kontrapunkt, muzički oblici, vokalna tehnika, audio-vizuelna tehnika i muzički folklor) i opće-obrazovna nastava realizirati po online modelu.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje za učenike sa teškoćama u razvoju u online okruženju mora se kontinuirano realizirati. Učenici koji pohađaju razrednu nastavu imaju osiguranu podršku asistenata, a učenici koji pohađaju predmetnu nastavu po online modelu, u osnovnim i srednjim školama, imat će osiguranu podršku ranije angažovanih asistenata i članova Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju.

 Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija.

Cjelokupno Uputstvo dostupno je na linku VIDEO,  a u njemu su sadržane i detaljno obrazložene smjernice postupanja roditelja, učenika, kao i uposlenih u školama u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji I u slučaju sumnje na infekciju.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade napominje roditelje/staratelje da imaju obavezu da svakodnevno kontrolisati tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije škole, te da školu obavezno obavijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu porodice. Obaveza je roditelja da ne šalju učenike u školu ukoliko imaju bilo kakve simptome COVID-19 ili sezonske gripe, nego da se jave školskom dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika.

Takođe, Ministarstvo podsjeća da škole zadržavaju pravo da u svakom momentu mjere temperaturu učeniku, ukoliko učenik pokazuje vanjske manifestacije bolesti ili slabosti organizma. U slučaju da roditelji prijave školi da je porodica/učenik imala kontakt sa inficiranom osobom, učenik se  preventivno upućuje na pohađanje online nastave u trajanju od 15 dana, saopćila je Služba za protokol i press KS.

Prethodni članakRijaset apeluje da vjernici stariji od 60 godina ne dolaze na džumu
Naredni članakPrljave igre opozicije u općini Centar. Ne biraju način i sredstva da ocrne drugog.