Naslovnica Društvo Još jedan Bosanac u Međunarodnoj istraživačkoj akademiji nauka i umjetnosti – MIANU:...

Još jedan Bosanac u Međunarodnoj istraživačkoj akademiji nauka i umjetnosti – MIANU: Prof.dr Hadžib Salkić

1383
0

Prof.dr Hadžib Salkić je vanredni profesor rođ.09.11.1970.godine u Gračanici, mjesto boravka Travnik. Oženjen je i otac 4 djece (dvije djevojčice i dva dječaka). Predsjednik je i član nekoliko Programskog odbora Međunarodnih naučno-stručnih konferencija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Profesor je iz oblasti Informacionih tehnologija i radi na nekoliko univerziteta u BiH, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Ruskoj Federaciji i Španiji. Osnivač i glavni i odgovorni urednik je 3 časopisa:  International Journal of Information and communication technologies faculty of information technology, UNIVERSITY OF VITEZ and TAMBOV STATE UNIVERSITY NAMED AFTER G.R. DERZHAVIN, zatim stručnog časopisa “Eduk@tor” i časopisa “Informator”. Stalni je sudski vještak iz Kriminalistike, oblast Mobilne tehnologije. Bio je dekan Fakulteta informacionih tehnologija na Sveučilištu “Vitez” u Travniku. Objavio je blizu 50 naučno-stručnih radova. Objavio 7 knjiga iz oblasti Informacionih tehnologija. Organizator je 3 konferencije iz oblasti Cyber kriminala i forenzike. Osnivač je prvog Start IT centra u Travniku. Organizovao preko 70 humanitarnih akcija. Predsjednik je “Lige humanista pomozite BiH”, te Asocijacije za informacione tehnologije “@zIT” Travnik. Direktor i vlasnik je firmi: “CNC Academy” i “Centar za obrazovanje Algebra znanja” u Travniku. Završio je dodiplomski studij na Univerzitetu u Tuzli 2000. godine, a magistarski 2010.god.i doktorski studij na Panevropskom univerzitetu u Banja Luci 2014.godine.

Nekoliko medijskih nastupa uvaženog profesora:

2:29

Časopisi u kojima je profesor glavni i odgovorni urednik:

Linkovi Časopisa u kojima je profesor glavni i odgovorni urednik:

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/ZBORNIK_2014.pdf

https://unvi.edu.ba/Files/zbornici/ZBORNIK_Feb_2015.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Edukator_1.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Edukator_2.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Edukator_3.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Edukator_4.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Edukator_5.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Edukator_6.pdf

https://unvi.edu.ba/fpi/publikacije/Informator_1.pdf

Objavljene knjige:

Objavljeni radovi:

1. „ANALIZA STAVOVA O PRIHVATLJIVOSTI ŠKOLSKOG INFORMACIONOG SISTEMA“, Časopis „Život i škola“, Filozofski „Život i škola“, Filozofski fakultet Osijek, 2009.fakultet Osijek, 2009.

Link:

https://bib.irb.hr/datoteka/389699.ZivotSkola09-1.pdf

2. „ULOGA TEHNOLOŠKIH I INFORMATIČKIH ZNANJA U
DUGOROČNIM PROCESIMA VEZANIM ZA FINANSIRANJE SPORTA“, UDK: 796, print ISSN 1840-4413, online ISSN 1840-4561, „Zbornik radova“, Fakultet za sport Univerziteta u Tuzli, 2009.

Link:
http://www.sportspa.com.ba/

3. „ELEKTRONSKI DNEVNIK“, Filozofski fakultet Osijek, 2010. Časopis Život i škola, br. 23 (1/2010.), god. 56., str. 119. – 129.

Link:

http://hrcak.srce.hr/file/82279

4. „ANALIZA ISTRADŽIVANJA O PRIHVAĆANJU NOVIH TEHNOLOGIJA U ŠKOLAMA SBK“
Zbornik radova, Fakultet poslovne informatike OU Apeiron Travnik, 2010.

5. „THE ROLE OF TECHNOLOGICAL AND PROGRAMMING SKILLS IN A LONG TERMPROCESSES REGARDING SPORT FUNDING“, Sport – Scientific and Practical Aspects (1840-4413) 6 (2009), 1; 45-50, Tuzla.

Link:

http://www.sportspa.com.ba/images/juni2009/full/rad7.pdf

6. „ANALIZA STAVOVA O POSTOJANJU IT U ŠKOLAMA SBK“, Zbornik radova, FPI, Univerzitet/Sveučilište „Vitez“ Travnik, 2010.

Link:

http://unvi.edu.ba/Files/zbornici/ZBORNIK_FPI_1.pdf

7. „ANALIZA STAVOVA NASTAVNIKA I RODITELJAO UVOĐENJU ELEKTRONSKOG DNEVNIKA U
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE SBK“, Zbornik radova, FPI, Univerzitet/Sveučilište „Vitez“ Travnik, 2010.

Link:
http://unvi.edu.ba/Files/zbornici/ZBORNIK_FPI_1.pdf

 8. CONTEMPORARY MODEL OF AN INFORMATION SYSTEM IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS,
SYMORG 2012, Zlatibor, Srbija, 2012. godine, (ISBN: 978-86-7680-254-8)

Link:

http://www.symorg.fon.bg.ac.rs/download/Program_SymOrg2012.pdf

9. KORIŠTENJE CLOUD COMPUTING TEHNOLOGIJE ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA, ITeO 2012, Banja Luka,
BiH, 2012. godine, (ISBN: 978-99955-49-94-7)

Link:
http://www.iteo.rs.ba/en/prihvaceni-radovi?order=field_naslov_rada_&sort=asc

10. MODEL INTELIGENTNOG SISTEMA ZA POLAGANJE ISPITA, ITeO 2012, Banja Luka, BiH, 2012. godine, (ISBN: 978-99955-49-94-7)

Link:
http://www.iteo.rs.ba/en/prihvaceni- radovi?order=field_naslov_rada_&sort=asc

11. THE GROWTH OF SOFTWARE INDUSTRY IN THE WORLD WITH SPECIAL FOCUS ON BOSNIA AND
HERZEGOVINA, Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591 November 2012, Vol.
9, No. 11, 1332-1340

Link:

http://www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=9025

12. MANAGEMENT OF INDUCTION (ASYNCHRONOUS) MOTORS USING PLC, Journal of Information Technology
and Applications ISSN 2232-9625 (PRINT) ISSN 2233-0194 (ONLINE), JITA 2(2012) 2:95-102, UDC: 620.17:681.515
DOI: 10.7251/JIT1202095Z, Decembar, 2012, Banja Luka, BiH

Link:

http://jita.etf.rs/Public/PDF/JITA_Vol%202_Issue2.pdf

13. EXPERT SYSTEMS – SUPPORT QUALITY TEACHING; YU Info 2013. Društvo za informacione sisteme i računarske mredže, Beograd

 http://www.informacionodrustvo.org;
Mart 2013. Kopaonik ISBN: 978-86-85525-11-7

Link:
http://www.yuinfo.org/zbornici.php

14. ANALYSIS OF SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS; YU Info 2013. Društvo za informacione sisteme i računarske mredže, Beograd

http://www.informacionodrustvo.org; Mart 2013.
Kopaonik ISBN: 978-86-85525-11-7

Link:
http://www.yuinfo.org/zbornici.php

15. ARTIFICIAL INTELLIGENCE VS. HUMAN INTELLIGENCE – DIFFERENT APPROACHES IN
VIEW OF THE PROBLEM ;YU Info 2013. Društvo za informacione sisteme i računarske mredže, Beograd
http://www.informacionodrustvo.org; Ma
rt 2013. Kopaonik; ISBN: 978-86-85525-11-7

Link: http://www.yuinfo.org/zbornici.php

16. INTERNETOM U BORBI PROTIV KORUPCIJE; Zbornik  radova, FPN, Univerzitet/Sveučilište „Vitez“; Maj 2013.Vitez,
Bosna i Hercegovina; ISSN broj 1986-5546 ISSN (online) 2233-114X
Link:

http://unvi.edu.ba/Files/zbornici/Zbornik%20Vitez%20B5%20sa%20num%20zadnje1.pdf

17. INFORMACIONI SISTEM KAO PODRŠKA BORBI PROTIV KORUPCIJE; Zbornik radova, FPN,
Univerzitet/Sveučilište „Vitez“; Maj 2013. Vitez, Bosna i Hercegovina; ISSN broj 1986-5546 ISSN (online) 2233-114X
Link:

http://unvi.edu.ba/Files/zbornici/Zbornik%20Vitez%20B5%20sa%20num%20zadnje1.pdf

18. CRYPTOGRAPHY IN THE FUNCTION OF INFORMATION SYSTEMS SECURITY; 8. NAUČNO-
STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM; QUALITY 2013. Neum; Juni 2013. Zbornik radova; ISSN
1512-9268; UNIVERZITET U ZENICI; MAŠINSKI FAKULTET; UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Njemačka); ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI;

Link:
http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202013/i
ndex.php

19. INTELIGENTNI TUTORSKI SISTEM H@CKO; Zbornik

radova, Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije, Bosna i Hercegovina; Univerzitet u Beogradu,
Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija; Mdijsko sveučilište, Koprivnica, Republika Hrvatska; 12.09.2013. :
ISSN 2232-8831

Link:

http://www.grafx.ba/index.php/2012-09-24-12-46-49/getid-2013

20. KONCEPT SAVREMENE ŠKOLE UPOTREBOM NIVIH

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA; Zbornik radova, Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke
studije, Bosna i Hercegovina; Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija; Medijsko sveučilište,
Koprivnica, Republika Hrvatska; 12.09.2013.: ISSN 2232-8831

Link:

http://www.grafx.ba/index.php/2012-09-24-12-46-49/getid-2013

21. INTERNET MARKETING SA PODRŠKOM GOOGLE- a,  Zbornik radova ITeO 2013, Banja Luka, BiH, 2013. godine,
(ISBN: 978-99955-49-94-7); (144-149)

Link:
http://www.iteo.rs.ba/sites/default/files/ITeO-Zbornik-2013.pdf

22. FACEBOOK MARKETING, Zbornik radova ITeO 2013, Banja Luka, BiH, 2013. godine, (ISBN: 978-99955-49- 94-
7); (150-155)

Link:

http://www.iteo.rs.ba/sites/default/files/ITeO-Zbornik-2013.pdf

23. MICROSOFT SQL SERVER 2014 IN-MEMORY OLTP:  HEKATON, USPON 2013, Univerzitet Singidunum Poslovni fakultet Valjevo, Valjevo, Srbija, 2013. godine, (ISBN: 978-86-7912-512-5), pp. 237-240 USPON 2013

Link:
http://poslovnifakultetvaljevo.edu.rs/demo/wp- content/uploads/Zbornik-Konferencija-USPON-2013.pdf

24. INTERNET TELEVIZIJA U FUNKCIJI VIDEO

KONFERENCIJE, FIT Sveučilište/Univerzitet Vitez i Тамбовский Государственный Университет имени Г. Р. Державина Г. Тамбов, ISSN 1986-5694; Zbornik radova, Broj 1., Juni 2014.;

Link:

http://www.casopisedukator.info/ZBORNIK_2014_finish13.pdf

25. INTERNET TELEVIZIJA U FUNKCIJI UČENJA NA DALJINU, FIT Sveučilište/Univerzitet Vitez i Тамбовский Государственный Университет имени Г. Р. Державина Г. Тамбов, ISSN 1986-5694; Zbornik radova, Broj 1., Juni 2014.;

Link:

http://www.casopisedukator.info/ZBORNIK_2014_finish13.pdf

26. WEB PRESENTATION AND E-COMMERCE AT THE EXAMPLE OF PUBLIC INSTITUTION ‘RETIREMENT
HOME WITH DISPENSARY’, International Journal of information and communication technologies FIT, University of
Vitez and Tambov state University named after G.R. Derdžavin; November 2014. ISSN 2490-2187; Number 1.

Link:
http://casopisedukator.info/Zbornik_3.pdf

27. SECURITY OF INFORMATION EMAIL SECURITY, International Journal of information and communication technologies FIT, University of Vitez and Tambov state University named after G.R. Derdžavin; November 2014. ISSN 2490-2187; Number 1.

Link:

http://casopisedukator.info/Zbornik_3.pdf

28. ESSAY ON INFORMATION SAFETY, International Journal of information and communication technologies FIT,University of Vitez and Tambov state University named after G.R.Derdžavin; November 2014. ISSN 2490-2187; Number 1.

Link:
http://casopisedukator.info/Zbornik_3.pdf

29. DATA PROTECTION USB MEMORY STICK USING THE TRUECRYPT PROGRAM, International Journal of
information and communication technologies FIT, Universityof Vitez and Tambov state University named after G.R.
Derdžavin; November 2014. ISSN 2490-2187; Number 1.

Link:
http://casopisedukator.info/Zbornik_3.pdf

30. PRESTIGIO MULTIBOARD ALL-IN-ONE PC, Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, juli 2015. ISSN 2303-5560 i 2303-5584; Broj 3.

Link:

http://casopisedukator.info/Edukator33.pdf

31. ANTIVIRUSNA RJEŠENJA, Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, juli 2015. ISSN 2303-5560 i
2303-5584; Broj 3.

Link:

http://casopisedukator.info/Edukator33.pdf

32. PRAKTIČNA PRIMJENA KRIPTOGRAFIJE U SQL-U KAO NAČINA ZAŠTITE BAZE PODATAKA U SLUČAJU CYBER
NAPADA, Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, august 2016. ISSN 2303-5560 i 2303-5584; Broj 3.

Link:
http://casopisedukator.info/Edukator4.pdf

33. MICROSOFT APLLICATION VIRTUALIZATION (APP-VOVERVIEW, International Journal of information and communication technologies FIT, University of Vitez and Tambov state University named after G.R. Derdžavin; February
2016. ISSN 2490-2187; Number 2.

Link:

http://casopisedukator.info/Journal_4_B5.pdf

34. THE BASIC STEPS OF DIGITAL EVIDENCEHANDLING PROCESS, International Journal of information and communication technologies FIT, University of Vitezand Tambov state University named after G.R. Derdžavin; February 2016. ISSN 1986- 5694; Number 2.

Link:              

http://casopisedukator.info/Journal_4_B5.pdf

35. NAČIN PROGNOZIRANJA BUDUĆIH DOGAĐAJA PRIMJENOM DINAMIČKE ANALIZE, СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ , «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД» Свети Николе, Makedonija, Април 2016.,ISSN (принт) 1857-9299 ISSN (онлајн) 1857-9302 ,

Link:

http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/Spisanie-7-konferentsija-EKONOMIJA.pdf

36. „PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U UTICAJU FDI, STOPE NAZAPOSLENOSTI NA BUDDŽET BOSNE I
HERCEGOVINE, OCMATA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ , «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД» Свети
Николе, Makedonija, Април 2017.,ISSN (принт) 1857-9299 ISSN (онлајн) 1857-9302 ,

Link:

http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/Spisanie-8-konferentsija-EKONOMIJA.pdf

37. DIGITALNO PODZEMLJE, DARKNET, Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, maj 2017. ISSN 2303-5560 i
2303-5584; Broj 5.

Link:

http://casopisedukator.info/Edukator2017.pdf

38. KREIRANJE ANDROID APLIKACIJE “UČIMO NJEMAČKI” ,Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, maj 2017.
ISSN 2303-5560 i 2303-5584; Broj 5.

Link:

http://casopisedukator.info/Edukator2017.pdf

39. OGLAŠAVANJE NA FACEBOOK – U, Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, maj 2017. ISSN 2303-5560 i 2303-5584; Broj 5.

Link:

http://casopisedukator.info/Edukator2017.pdf

40. RUDARANJE PODATAKA KOD SISTEMA PREPORUKA, TEORETSKE OSNOVE KOLABORATIVNOG FILTRIRANJA
I RAČUNANJE UDALJENOSTI DVAJU ENTITETA, Naučno-stručni časopis Eduk@tor, FIT, S/U Vitez, maj 2017. ISSN 2303-5560 i 2303-5584; Broj 5.

Link:

http://casopisedukator.info/Edukator2017.pdf

41. MODELI PROCESA UPRAVLJANJA U FUNKCIJI ISPUNJAVANJA DRUGOROČNIH CILJEVA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NA PRIMJERU; ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“;ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302, April 2019.

Link:

http://konferencii.msu.edu.mk/wp- content/uploads/000_Spisanie-10-konferentsija-EKONOMIJA-
BEZBEDNOST-INFORMATIKA-Final.pdf

42. KRIPTOVALUTA – DIGITALNI NOVAC ZA DIGITALNO DOBA; ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“; ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302, April 2019.

43. INTEGRACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM IGAMIFICATION-A U OKRUŽENJU ELEKTRONSKOGUČENJA;ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈАМЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ„ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“;ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302, April 2019.

Link:

http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/000_Spisanie-10-konferentsija-EKONOMIJA-BEZBEDNOST-INFORMATIKA-Final.pdf

44. https://www.researchgate.net/publication/347960425_INTEGRATION_OF_KNOWLEDGE_MANAGEMENT_SYSTEM_AND_GAMIFICATION_IN_E-LEARNING_ENVIRONMENT 2021.

45. Softveri u nastavi Matematike – Apeiron, ITEO Banja Luka, 2021.

Link:

http://www.iteo.rs.ba/sites/default/files/ITeO_Zbornik_radova_2021.pdf

46. https://www.researchgate.net/publication/351885069_CONTRIBUTIONS_OF_INFORMATION_AND_COMMUNICATIONS_TECHNOLOGY_TO_TECHNICAL-TECHNOLOGICAL_ADAPTATIONS_CAUSED_BY_THE_COVID-19_PANDEMIC 2021.

47. https://www.researchgate.net/publication/352248070_POSSIBILITES_OF_IMPROVING_THE_QUALITY_OF_ONLINE_TEACHING_AND_CHILDS_SAFETY_ON_THE_INTERNET_IN_THE_CONDITIONS_OF_COVID19_PANDEMIC 2021.

Neke od nagrada profesora:

„Zlatni točak tehnike“ za 2005.-Goradžde i 2009.god. Sarajevo – Narodna tehnika BiH-a

„Zlatna plaketa humanosti“, 2005.god. Sarajevo-Liga humanista Pomozite BiH

“Srebrena plaketa” 2014.godine za 20 godina rada Slavjanskog univerziteta u Tambovu (Ruska federacija)

Dobitnik “Srebrene plakete” za doprinos Bosanske akademije nauka i umjetnosti 2021.godine:

Preko 60 Zahvalnica iz raznih humanitarnih projekata u BiH.

Recenzirao nekoliko knjiga:

Recezent na dvije knjige: prof.dr. Ismara Alagića

Recezent na dvije knjige: prof. Osmana Hadžića

Elektronski udžbenici:
„Brojni sistemi iKarnoove mape“, septembar 2012.

Link:

https://www.youtube.com/results?search_query=had%C5%BEib+salki%C4%87+brojni+sistemi


„MS Excel“, septembar 2013.

Link:

https://www.youtube.com/results?search_query=had%C5%BEib+salki%C4%87+excel

„MS Access“, septembar 2014.

Link:

https://www.youtube.com/results?search_query=had%C5%BEib+salki%C4%87+access

Film: Tagged (Označena): Režija

Promotor knjiga:

Muhameda Mahmutovića, Mustafe Širbića, Sejfudina Tokića

Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija:

 1. „Informacioni sistem u inkluzivnoj nastavi“, II NAUČNI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „Sport i zdravlje“,
  Univerzitet u Tuzli, 2009.god.
 2. „Modeliranje informacionog sistema u sportu“, II MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „Sport i zdravlje“, Univerzitet u Tuzli, 2009.god.
 3. „Primjena Home Design programa u nastavi tehničkog crtanja“, Savez pedagoga TK SBK/KSB, Bugojno, 2010. Organizator i predsjednik PO
 4. „Online learning“, I MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM, Panevropski univerzitet Apeiron, Banjaluka, 2009.god.
 5. „Zaštita i kontrola djece na internetu“, Savez pedagoga TK SBK/KSB, Bugojno, 2011. Organizator i predsjednik PO
 6. „Izrada tutorijala“, Savez pedagoga TK SBK/KSB, Bugojno, 2012. Organizator i predsjednik PO
 7. Konferencija Network 2.0 – „Nove tehnologije“ Microsoft BiH, Mostar, 2012.
 8. XIII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM SYMORG 2012, Fakultet organizacionih nauka Beograd,
 9. IV MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP ITEO 2012, Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka, BiH
 10. Primjena novih IT u nastavi – gost predavač, I SEMINAR MINISTARSTVA OBRAZOVANJA SBK za nastavnike osnovnih škola, Travnik, 2012. godine
 11. Nove metode i nastavna sredstva– gost predavač, II SEMINAR MINISTARSTVA OBRAZOVANJA SBK za profesore srednjih stručnih škola, srednjih teničkih škola i gimnazija., Travnik, 2012. godine
 12. YU INFO 2013. Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Beograd
  http://www.informacionodrustvo.org; Mart 2013.Kopaonik
 13. KONFERENCIJA NETWORK 3.0 – „Nove tehnologije“ Microsoft BiH, Banja Vrućica-Teslić, 2013.
 14. PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O KORUPCIJI; 24.Maj 2013. FC – Vitez, Bosna i Hercegovina.
 15. 8. NAUČNO-STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM; QUALITY 2013. Neum; Juni 2013. UNIVERZITET U ZENICI; MAŠINSKI FAKULTET; UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Njemačka); www.uni-erlangen.org; ASOCIJACIJA ZA KVALITET
  U BOSNI I HERCEGOVINI; www.aqbih.ba;
 16. 3. MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA I DIZAJNA „GeTID 2013“; Skenderija, Sarajevo, 12-13.09.2013. Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije, Bosna i Hercegovina; Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija; Medijsko sveučilište, Koprivnica, Republika Hrvatska: http://www.getid.ba/2013/
 17. 5. MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ „ITeO 2013“; Panevropski Univerzitet “Apeiron” Banja Luka;
  27-28.09.2013.; http://www.iteo.rs.ba/
 18. DRUGA MS COMMUNITY BIH KONFERENCIJA; Bristol, Sarajevo; http://www.mscommunity.ba/
 19. V NAUČNI SKUP USPON 2013, Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Valjevo, Srbija, 2013. godine
 20. PRVA IT KONFERENCIJA „Primjena IT u obrazovanju“; FIT, Univerzitet/Sveučilište Vitez; Travnik; 13.03.2014. godine –
  Predsjednik Programskog odbora i recezent
 21. DRUGA IT KONFERENCIJA „Zaštita i kontrola djece na
  internetu“; FIT, S/U Vitez; Travnik; mart 2015.godine; – Predsjednik Programskog odbora i recezent
 22. 3.NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA “CYBER KRIMINAL I FORENZIKA”; FIT, S/U Vitez; Travnik; mart
  2016.godine – Predsjednik Programskog odbora i recezent
 23. OCMATA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ ,
  «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД» Свети Николе, Makedonija, Април 2017.; Član Programskog odbora i recezent
 24. Peta HR Konferencija 2016, Beograd, Novembar 2016. http://www.hr-conference.org/odbori-i-recenzenti.html, http://www.hr-conference.org/_; – Član Programskog odbora i recezent
 25. SKEI 2016, Prva međunarodna naučno-stručna studentska konferencija, Sveučilište/Univerzitet Vitez, 07.05.2016. godina,
  Vitez, Link: http://unvi.edu.ba/novosti-i-desavanja/2409-skei2016-okupio-studente-iz-bih-hrvatske-i-srbije-u-okviru-sestsesija-prezentirana-63-znanstvena-rada-studenata-sva-tri-ciklusaStudija; – Član Programskog odbora i recezent
 26. SKEI 2017, Druga međunarodna naučno-stručna studentska konferencija, MBS Beograd, 10. i 11.05.2017. godina, Beograd,
  Link: http://mbs.edu.rs/vesti/druga-medjunarodna-naucno27. strucna-studentska-konferencija/ – Član Programskog odbora i recezent
 27. ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“;
  ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302, April 2019.; Član Programskog odbora i recezent
 28. Zaštita i kontrola djece na internetu – FIT – Sveučilište Vitez u Travniku, april, 2017.godine – Organizator i predsjednik programskog odbora
 29. Zaštita i sigurnost djece na internetu, nadzor, savjeti i prevencija – MIANU – Međunarodna istraživačka akademija nauka i umjetnosti, CEPS – Centar za poslovne studije Kiseljak, MIT Univerzitet Skopje , Asocijacija za korporativnu sigurnost Jugoistočne Evrope, april, 2022. – Organizator i predsjednik programskog odbora
 30. http://korporativnabezbednost.mk/dokumenti/Workshops%20AKB%202020.pdf 2021.
 31. https://www.ceps.edu.ba/Files/Upload/Energetska_i_zdravstvena_kriza-pravni_ekonomski_psiholoski_i_politicki_aspekti.pdf 2022.

Časopisi i konferencije gdje je profesor predsjednik, član uredništva ili programskog odbora:

IPI akademija Tuzla – Programski odbor

Međunarodni Slavjanski univerzitet (Sjeverna Makedonija) – Konferencija ISTOK – ZAPAD … PROGRAMSKI ODBOR – https://konferencii.msu.edu.mk/mdiz/odbor/

Časopis: Zaštita i sigurnost Sarajevo – Programski odbor

LIMEN konferencija Beograd – Programski odbor

Zaštita i kontrola djece na internetu: CEPS Kiseljak – Organizator i predsjednik PO

Cyber kriminal i forenzika S/U Vitez – Organizator i Predsjednik PO

Prva studentska konferencija – SKEI: S/U Vitez – Programski odbor

Zaštita i sigurnost djece na internetu, nadzor, savjeti i prevencija – MIANU Beograd, CEPS Kiseljak, MSU Sv. Nikole i MIT Skopje – Organizator i predsjednik PO

Stalni je sudski vještak Ministarstva Pravde F BiH – Lista vještaka

Čestitke i od naše redakcije

Redakcija Nove vijesti

Prethodni članakKonferencija u Skoplju: 8.April 2022. Poziv za učešće, tema: ENERGETSKA I ZDRAVSTVENA KRIZA – pravni, ekonomski, politički i psihološki aspekti
Naredni članakLegendarni Ćiro postao počasni građanin rodnog Travnika