Naslovnica Vijesti iz BiH U Federaciji BiH donesen novi Zakon o zaštiti na radu

U Federaciji BiH donesen novi Zakon o zaštiti na radu

378
0

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača u izjavi za Fenu zahvalio je delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije BiH što su omogućili da se nakon 30 godina donese novi Zakon o zaštiti na radu koji stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

– Važeći Zakon o zaštiti na radu je iz 1990. godine, a podzakonski propisi su još stariji, te ih je bilo neophodno uskladiti sa međunarodnim standardima i novim društveno-ekonomskim odnosima. Cilj novog Zakona je da se kroz preventivno djelovanje osiguraju radni uslovi kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjile povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja u vezi sa radom, posebno žena u vezi materinstva, mladih, te očuvalo njihovo zdravlje primjereno njihovoj životnoj dobi – kazao je Drljača.

Pitanja zaštite na radu aktuelna su s obzirom na širenje zaraze korona virusa.

– Upravo su radna mjesta i radna okolina detektovani kao izvori zaraze, zato je nužno preventivno djelovati, procijeniti rizik na svakom radnom mjestu i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite na radu  – ističe Drljača.

Podvukao je da novi Zakon sadrži odredbe kojima se uređuje sistem sigurnosti i zaštite zdravlja na radu zaposlenih, uključujući i pripadnike Oružanih snaga i policije.    

Novinu predstavlja to što će biti osnovano Vijeće za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

– To će biti stručno tijelo koje inicira i prati izmjene ovog Zakona. Prava i obaveze radnika i poslodavaca, zdravstveni i inspekcijski nadzor, izvještavanje o nesrećama i povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i slično – kazao je Drljača.

U skladu sa novim Zakonom donijet će se veći broj podzakonskih akata u cilju konkretizacije zakonskih odredbi.

– Poslodavci su dužni u roku od 12 mjeseci donijeti odgovarajuće podzakonske akte – poručio je Drljača navodeći da je radnik za zaštitu na radu stručno lice za zaštitu na radu koji ima položen stručni ispit pred komisijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a da povjerenika za zaštitu na radu biraju radnici i on vodi dijalog sa poslodavcem ako je zaposlen više od 30 godina.

Delegati očekuju da će novi Zakon o zaštiti na radu osigurati pretpostavke za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH u istom tekstu ranije je usvojio ovaj Zakon. 

Prethodni članakFederacija BiH dobila novi Zakon o sudskoj policiji
Naredni članakPomozimo Bosni!