Naslovnica Vijesti iz BiH Negativne posljedice pandemije COVID-19 najočitije u školskom sistemu

Negativne posljedice pandemije COVID-19 najočitije u školskom sistemu

402
0

SARAJEVO, 13. oktobra – World Vision BiH, na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, podsjeća na neadekvatnu spremnost školskog sistema za upravljanje kriznim situacijama i apelira na sve nadležne državne, entitetske, kantonalne i općinske ustanove, NVO i druge da se uključe u aktivnosti poboljšanja sigurnosti u školama.

U saopćenju za javnost World Vision BiH navodi da je izazov s kojim se društvo suočilo tokom krize izazvane korona virusom najočitiji u školskom sistemu. Pored poteškoća koje je djeci i roditeljima donijela kombinovana nastava, uprave škola su se suočile s nedostatkom adekvatnih alata i protokola za postupanje i izvođenje nastave tokom pandemije.

Specifičnosti obrazovnog sistema i nedovoljna pripremljenost na krizne situacije doveli su do neujednačenih uslova u kojima su u septembru djeca počela pohađati nastavu.

– U saradnji s lokalnim zajednicama, World Vision BiH godinama radi na procjeni rizika i planiranju adekvatnog odgovora na prirodne i druge nesreće, u što spadaju i epidemije. Tokom septembra smo svjedočili brojnim apelima uprava škola za kreiranje jedinstvenih protokola za pohađanje nastave, ali i hitnim zahtjevima za nabavkom dezinfekcijskih sredstava za škole – izjavio je stručni savjetnik za ekonomsko osnaživanje i razvoj pri organizaciji World Vision BiH Sveto Đurđević.

U saopćenju se navodi da nalazi istraživanja o sigurnosti i spremnosti škola za odgovor na prirodne i druge nesreće koje je World Vision 2018. godine proveo u osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH i Brčko distriktu, u svjetlu pandemije COVID-19, dobijaju dodatnu važnost i ukazuju na potrebu hitnog planskog djelovanja. Prema istraživanju, djeca i nastavno osoblje se direktno suočavaju s rizicima tokom boravka u školi; samo 10 posto škola imaju razvijene planove zaštite i spašavanja u slučaju prirodne i druge katastrofe.

COVID-19 je produbio problematiku i dodatno ukazao na važnost hitnog kreiranja planova za postupanje u situacijama prirodnih katastrofa.

World Vision BiH u područjima u kojima djeluje nastavlja raditi na razvijanju spremnosti škola da odgovore na nepredviđene situacije, te apelira na važnost sistemskog pristupa ovom problemu i kreiranju jednakih uslova smanjenjnog rizika tokom boravka u školi za svako dijete.

U posljednje tri godine je World Vision BiH proveo sveobuhvatnu procjenu rizika, te razvio planove za postupanje u situacijama prirodnih katastrofa u 20 škola u 14 općina BiH, navodi se u saopćenju.

fena

Prethodni članakBoris Johnson kritizira plan reforme Premier lige
Naredni članakCNA – Obilježena mjesta stradanja u Zvorniku, Tuzli i Srebreniku